چهار شنبه، 5 مهر ماه 1396

مقالات مالی - حسابداری

کدینگ در نرم افزارهای حسابداری

تفاوت سود اقتصادی و سود حسابداری

مقایسه قدرت پیش بینی مدل های ورشکستگی و وجوه نقد عملیاتی در شرکت های پذیرفته در بورس تهران

ورشکستگی به عنوان مقوله ای با اهمیت در مدیریت مالی تلقی می شود.بررسی علل پدید آورنده ورشکستگی از منظر مالی بسیار حائز اهمیت است.

هزینه تولید نرم افزار

شرکت های نرم افزاری برای تولید و فروش ان در طی سال های جاری و اتی دارای دو پروسه هزینه میباشند: 1⃣ هزینه های تولید یا ساخت اولیه نرم افزار است که مستقیما به حساب دارایی درجریان و سپس دارایی نامشهود انتقال داده میشود.

👈 آیا می دانید که:

حق تمبر سهام و سهمالشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در ادارة ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود.

تفاوتهای تحریر دفتر شرکتها و مشاغل

🔻چه تفاوتی بین تحریر دفاتر روزنامه و کل شرکتها و تحریر دفاتر درآمد و هزینه مشاغل بند ب موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم است؟

چه قیمتی برای خرید یک نرم افزار حسابداری مناسب است؟

قیمتهائی از چند صد هزار تومان تا چند صد میلیون تومان بابت نرم افزار حسابداری ارائه می شود. تفاوت میان این سیستمها تا چه حد می تواند زیاد باشد؟ برای اینکه بخواهیم دید درستی از قیمت نرم افزارهای حسابداری ارائه شده داشته باشیم باید مواردی که در این مقاله ارائه شده را در نظر داشته باشیم.

ﻫﺪﻑ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ

1. ﻫﺪﻑ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯼ ﺑﺎﺍﻫﻤﯿﺖ, ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ, ﺗﻬﯿﻪﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ, ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ. 2. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺑﺨﺸﯽﺍﺳﺖ.

آموزش جلوگیری از Expire شدن نرم افزارها با قرار دادن برنامه در فایروال ویندوز

بسیاری از نرم افزارهای خارجی که دانلود می شوند به همراه سریال تقلبی و یا Crack می باشد. برخی ازنرم افزارها بعد از نصب و رجیستر شدن، برای اطمینان از قانونی بودن سریال، به سایت خودشان وصل می شوند تا قانونی بودن سریال نرم افزار را چک کنند. این نرم افزار ها به محض چک کردن سریال، غیر فعال (Expire) می شوند و کاربر امکان کار با نرم افزار را نخواهد داشت.