سه شنبه، 24 فروردین ماه 1400

حساب تفصیلی و انواع آن

اما واژه تفضیل به معنای:

برتری دادن است.

پس به حساب تفصیلی نگوییم حساب تفضیلی

تفصیلی یونیک یا یکتا چیست؟

زمانی که کدینگ حسابداری طراحی می‌شود به تفصیلی‌هایی برمی‌خوریم که در چندین زیرگروه حساب بصورت مشابه به‌ کار می‌روند، مثلاٌ شرکت آلفا هم جزء مشتریانی می‌باشد که به او می‌فروشیم و در مقابل فروش باید پولی از آن بگیریم( حساب‌های دریافتنی) هم در مقابل خرید از او چک می‌گیریم ( اسناد دریافتنی) هم چک او را به حساب می‌خوابانیم (اسناد در جریان وصول) و غیره

از این نمونه تفصیلی‌ها به وفور دیده می‌شود، وجود این تفصیلی‌ها جدا از این‌که کدینگ حساب¬های ما را شلوغ می¬کند و کاربر را در تشخیص آن‌ها با مشکل مواجه می‌سازد، به دلیل پراکنده بودن و یکتا نبودن آن‌ها، گزارش‌گیری بهینه و یکتا از تفصیلی را با مشکل مواجه می‌سازد. وجود تفصیلی یونیک و منفک از درخت حسابها با کد یکتا جوابگوی نیاز ما برای حل این مشکل می‌باشد.

تفصیلی شناور چیست؟

زمانی که تفصیلی یونیک می‌شود با تمام حساب‌ها درگیر نخواهد بود و باید بصورت شناور با بعضی از حساب‌های مربوط به آن در ارتباط باشد، مثلاٌ شرکت الف بصورت شناور هم با حساب‌های دریافتنی هم با اسناد دریافتنی هم با اسناد در جریان وصول در ارتباط است. پس یونیک بودن و شناور بودن لازم و ملزوم یکدیگرند.

آیا تفصیلی دارای ماهیت مالی می باشد؟

تفصیلی به تنهایی و بدون حساب مرتبط با آن دارای ماهیت مالی نمی باشد، آقای الف وقتی معنی دارد که بگویی چک دریافتنی - آقای الف یا وام دریافتنی آقای الف یعنی ماهیت بدهکار یا بستانکار شدن آن به حساب معین مرتبط با آن بستگی دارد.

hosein

hosein

  • بخش های مرتبط