سه شنبه، 24 فروردین ماه 1400

دانستنیهای مالیاتی: هرآنچه باید در خصوص استهلاکات بدانیم

دانستنیهای مالیاتی: هرآنچه باید در خصوص استهلاکات بدانیم

 

✅ انواع استهلاک 

 

🔹 در حسابداری استهلاک را به دو نوع کلی میتوان تقسیم نمود.

 

1️⃣ استهلاک به معنای اعم

 

🔻 حکایت از تخصیص بهای تمام شده دارائیها به دورههای مختلف استفاده از آنها میکند. به این ترتیب، هزینه استهلاک در مقابل درآمد هر دوره به حساب منظور میگردد. استهلاک در این معنا به دو گروه قابل تقسیم هستند که عبارتند از:

 

▪️ استهلاک دارائیهای مشهود

این نوع دارائیها وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات

 

▪️ استهلاک دارائیهای نامشهود

این نوع دارائیها موجودیت مادی ندارند مانند سرقفلی، فرانشیزیا حق امتیاز و حق اختراع و ...

 

▪️ استهلاک به معنای کاهش منابع طبیعی

مانند انواع معادن که در نتیجه استخراج از مقدار ذخیره آنها کاسته میشود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است که گذشت زمان و کار برد اموال، ماشین آلات و تجهیزات از ارزش آنها میکاهد در حالی که استهلاک منابع طبیعی با کاهش مقدار (و نه لزوماً کاهش کیفیت) آنها همراه است.

 

 

✅ برآورد استهلاک

 

🔹 اهمیت استهلاک بر حسب نوع مؤسسه و کمییت دارائیهای آن تغییر میکند. در محاسبه استهلاک دو نوع برآورد ضرورت پیدا میکند. 

 

1️⃣ عمر مفید مال

2️⃣ ارزش اسقاط آن

 

🔻 علاوه بر دو مورد مذکور ممکن است پیش بینی هزینه پیاده کردن و برچیدن یا تعویض مال لازم شود. طرز برآورد این نوع هزینه ها در مؤسسات متفاوت موجب آن میگردد که محاسبه استهلاک بسته به مورد و بر حسب روشی که بکار میرود تغییریابد.

 

✅ عوامل تعیین هزینه استهلاک

 

🔹 همانطور که قبلاًً نیز ذکر گردید هزینه استهلاک هر دوره مالی از سرشکن کردن بهای تمام شده (منهای ارزش اسقاط آن) بدست میاید که بر حسب فایده اقتصادی از کاربرد آن در دوره مالی عاید میگردد به عملیات آن دوره تخصیص مییابد.

 

🔻 ضمناً متغیرهائی که در محاسبه هزینه استهلاک هر دوره میبایست مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

 

1️⃣ بهای واقعی (تمام شده)

2️⃣ برآورد ارزش اسقاط

3️⃣ برآورد عمرمفید

 

محبوبه ارجمندی

محبوبه ارجمندی

  • بخش های مرتبط