سه شنبه، 24 فروردین ماه 1400

چه قیمتی برای خرید یک نرم افزار حسابداری مناسب است؟

با توجه به تفاوت قیمتهای ارائه شده در بازار همیشه برای خریداران این سوال مطرح است که قیمت مناسب جهت خرید یک نرم افزار حسابداری چه قیمتی است؟

قیمتهائی از چند صد هزار تومان تا چند صد میلیون تومان بابت نرم افزار حسابداری ارائه می شود. تفاوت میان این سیستمها تا چه حد می تواند زیاد باشد؟

برای اینکه بخواهیم دید درستی از قیمت نرم افزارهای حسابداری ارائه شده داشته باشیم باید موارد زیر را در نظر داشته باشیم.

قیمت نرم افزار حسابداری

1-    امکانات نرم افزار حسابداری: بی شک مهمترین موضوع جهت تعیین قیمت یک نرم افزار حسابداری ، امکاناتی است که در آن نرم افزار ارائه می گردد.

امکانات موجود در یک نرم افزار گران قیمت قابل مقایسه با امکانات موجود در نرم افزارهای ارزان قیمت نیست.

2-    زیر سیستم  ها: در ادامه موضوع بالا زیر سیستم هایی که در یک نرم افزار حسابداری یکپارچه ارائه می گردد تاثیر به سزائی در پوشش آن نرم افزار از فعالیت های مختلف کسب و کار شما دارد. هرچه تعداد زیر سیستمهای  یک نرم افزار حسابداری بیشتر باشد قیمت آن بالاتر خواهد بود.

3-    پیچیدگی کسب و کار: هر چه پیچیدگی کسب و کار شما بیشتر باشد، هزینه شخصی سازی و استقرار نرم افزار حسابداری برای کسب و کار شما بیشتر خواهد بود.

4-    کاربرد پذیری: امکانات و کاربرد پذیری بالای سیستم برای کاربران نمایناگر هزینه بیشتر جهت ایجاد و تولید این امکانات برای شما خواهد بود.

5-    حسن شهرت: قدمت و حسن شهرت تولید کننده نرم افزار حسابداری بعنوان موضوع ایجاد اعتماد و اطمینان در مشتریان بوده و سیستمهای ارائه شده توسط این دسته از تولید کنندگان نرم افزار معمولاً گران تر هستند.

قیمت نرم افزار حسابداری

6-     تعداد کاربران و محلهای استقرار: از آنجا که هزینه های نصب و راه اندازی و آموزش با توجه به تعداد کاربران و محلهای نصب افزایش می یابد، معمولا قیمت ارائه شده توسط تولید کنندگان نرم افزار حسابداری بسته به این دو موضوع افزایش می یابد.

7-    پشتیبانی : هرچند هزینه پشتیبانی پس از اتمام دوره گارانتی به صورت مجزا از مشتری اخذ می گردد، اما قدرت ارائه خدمات پشتیبانی و شبکه خدمات رسانی تولید کنندگان نرم افزار حسابداری به عنوان نقطه قوت ایشان در قیمت ارائه شده تاثیر گذار خواهد بود.

موارد فرعی دیگری نیز در ارائه قیمت توسط تولید کنندگان نرم افزار حسابداری موثر است اما موارد اصلی در فوق ذکر گردید.

نکته حائز اهمیت این است که قیمت نرم افزار های حسابداری که به صورت پکیج ارائه می گردند به مراتب پائین تر از قیمت نرم افزارهای حسابداری قابل انطباق با نیاز مشتری است.

صرف نظر از موارد مشابه که امتیازات قابل ارائه یک نرم افزار حسابداری است، معمولاً مدیران فروش تولید کنندگان نرم افزارها علاقمند به ارائه قیمت بالاتر بر اساس حسن شهرت و یا برند آن تولید کننده هستند.

 

به نظر می رسد انتخاب هوشمندانه جهت خرید یک نرم افزار حسابداری، برقراری معادله ارزش میان موارد فوق و رعایت صرفه و صلاح در خرید اینگونه نرم افزارهاست.

طه الله وردی

طه الله وردی

  • بخش های مرتبط