نرم افزارهای طیور

با نگاهی هوشمندانه به صنایع پیشرو و پر درآمد دنیا و بررسی اجمالی فعالیت این کسب و کارها به راحتی می توان دریافت که اختلاف نگرشی عمیق بین این کسب و کار با صنایع سنت گرای قبلی وجود دارد.

توجه مناسب و عمیق به اطلاعات و آمار و استفاده از نرم افزار های مدیریتی سبب گردیده تا مدیران موفق بتوانند از وضعیت کنونی کسب و کار خود و وضعیت آتی صنعت مطلع گردیده و با اتخاذ تصمیم های مناسب، گوی سبقت را از رقبا بربایند. ابزارهای فناوری اطلاعات به عنوان مهمترین و اصلی ترین ابزار مدیریت در جهت کنترل و مدیریت کسب و کار، کاربرد دارد. وسیله ای که متاسفانه به دلایل متعدد از صنعت مرغداری دور مانده است. اگر چه تاکنون فعالیت های زیادی در جهت حرکت به سمت استفاده صحیح از این فناوری صورت گرفته است، ولی باید اذعان داشت که پیشرفت مناسبی در این زمینه صورت نپذیرفته است.

تولید نرم افزارهای تخصصی بیتا در صنعت طیور با رویکرد افزایش بهره وری و دقت در مدیریت صنعت طیور، حرکتی مناسب در این راستا بوده است.

هدف گذاری برای تولید سیستم ها، پوشش دادن کل چرخه تولید در صنعت طیور (در بخش گوشت مرغ از جوجه ریزی مادر تا قطعه بندی و پخش و در بخش تخم مرغ از مرغ مادر تخمگذار تا توزیع تخم مرغ) بوده است و سیستم ها یکی پس از دیگری به بهره برداری می رسد.

در حال حاضر زیر سیستم هایی که در لیست آمده است در صنعت طیور قابل بهره برداری می باشند:

 • زیر سیستم مدیریت تولید مزارع مرغ مادر گوشتی و مرغ مادر تخمگذار
 • زیر سیستم مدیریت تولید مزارع پرورش پولت و تخمگذار
 • زیر سیستم مدیریت مرغداری گوشتی
 • زیر سیستم کارخانه دان
 • ماژول جوجه کشی (مرتبط با تولید مزارع مرغ مادر)
 • زیر سیستم مدیریت فعالیت های مزارع مرغداری (قابل استفاده در دوره های آماده سازی، پاکسازی و کلیه مراحل تولید)
 • زیر سیستم فروش جوجه یکروزه
 • زیر سیستم گزارش ساز

چرا سیستم؟

برخی مزیت های اصلی که پس از استقرار سیستم های اختصاصی صنعت در سازمان رخ می دهد عبارتند از:

 • تحلیل عملکرد تولید بر مبنای اطلاعات صحیح و به موقع صورت می پذیرد.
 • ارزیابی عملکرد افراد توسط خود ایشان و همچنین توسط سیستم امکان پذیر خواهد شد.
 • امکان تحلیل هفته به هفته روند تولید و نمایان شدن اثربخشی فعالیت های انجام شده به صورت مستقیم مهیا می شود.
 • مفاهیم کیفی به تعاریف کمی و قابل اندازه گیری تبدیل می شوند و در نتیجه زبان واحد در اندازه گیری عملکرد برای کلیه سطوح ایجاد می شود.
 • با ورود اطلاعات در پایین ترین لایه توسط اپراتور، دسترسی به آن توسط مدیران ارشد به صورت مستقیم امکانپذیر خواهد شد.
 • با ابزارهای ایجاد شده در نرم افزار، جزئی ترین مسائل تولید در چند ثانیه در دسترس خواهد بود.
 • برآیند فعالیت انجام شده توسط نرم افزار منجر به رشد انفجاری سازمان در طول یک دوره مشخص خواهد شد.
گروه پرتو بیتا

گروه پرتو بیتا به عنوان یکی از بنگاه های فعال در حوزه فناوری اطلاعات در بازار ایران حضور دارد . بهره گیری از نخبگان حوزه نرم افزار و در نتیجه تفاوت در رویکرد تولید موجب تمایز این گروه از رقبا گردیده است. ارائه خدمات پشتیبانی ویژه وجه تمایز دیگر این گروه می باشد