بیمه زنان خانه دار

بیمه زنان خانه دار

سازمان تامین اجتماعی به منظور گسترش و توسعه امر بیمه به تمامی افراد جامعه ، 

 "زنان خانه دار" را با رعایت شرایط مقرر در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ،  در زمره مشمولین قرار میدهد.

بانوان در صورت تمایل می توانند به صورت خود اظهاری به عنوان "خانه دار" با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی مربوطه برخوردار شوند.

 

تاریخ: پنج شنبه، 14 مرداد ماه 1395 - ساعت 12:37

این صفحه را به اشتراک بگذارید